Viktorinos


Viktorina: Įsivertink žinias, atlik užduotis.

/15
0 votes, 0 avg
20

Įsivertink žinias, atlik užduotis

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 15

Kelinta Vizija yra šalia tos vietos, kur Vytautas buvo įsitaisęs gandralizdį?

2 / 15

Kaip vadinamas kalnas, kuriame palaidotas poetas?

3 / 15

Koks buvo antrosios Vytauto mylimosios vardas?

4 / 15

Koks buvo Vytauto pirmosios mylimosios vardas?

5 / 15

Kas buvo Konstantinas Bružas?

6 / 15

Kaip vadinasi Vytauto Mačernio poezijos knyga, išleista 1970 m. Vilniuje, ją parengė Vytautas Kubilius.

7 / 15

Koks medis pasodintas šalia Pirmosios vizijos?

8 / 15

Kurioje vietoje yra Trečiąją Viziją žyminti akmeninė plokštelė?

9 / 15

Kiek vaikų pagimdė Vytauto mama Elžbieta?

10 / 15

Kuo vardu Vytauto tėtis?

11 / 15

Vytauto „Senolė“ buvo iš tėvo ar iš motinos pusės?

12 / 15

Kur Vytautas baigė progimnaziją?

13 / 15

Koks buvo vardas jaučio, subadžiusio Vytauto tėvą?

14 / 15

Kuriais metais Romoje išleista Vytauto Mačernio pomirtinė poezijos knyga, kurią spaudai paruošė Vytautas Saulius?

15 / 15

Koks leidinio pavadinimas, kuriame išspausdintas pirmasis Vytauto Mačernio eilėraštis „Tėviškė“?

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

Viktorina: RUDENS SONETAS 13

/14
0 votes, 0 avg
10

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 14

Šviečia aukštas ... dangus.

2 / 14

Ir pro ašarų ... lašus

3 / 14

Purpuriniai ... spinduliai,

4 / 14

Po gilių ... naktų

5 / 14

Bet vien ... glosto švelniai

6 / 14

Mes nežinome kaip, kuo ... :

7 / 14

Galim švęsti šventes ... .

8 / 14

... mums. Ir tada vainikuoti

9 / 14

Per ... įtempimo dienas

10 / 14

Mes ... kodėl, bet darbuotis

11 / 14

Vienąsyk ... džiaugsmu.

12 / 14

Nes ir tai, ką mes esam ...,

13 / 14

Kurt ir ... pasauly – puiku;

14 / 14

Mes nežinome kam, bet ...,

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

Viktorina: ŽIEMOS SONETAS 34

/14
0 votes, 0 avg
2

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 14

Suvytę jos. Ir ... tarp jų surasti negaliu.

2 / 14

Man šalta… Aš ... tarp knygų… Kiek iš vasaros gėlių!

3 / 14

Dabar, kai sėdžiu ir ..., lauke pasnigusi žiema…

4 / 14

Susidrumstė širdis lyg vandenų paviršius ... vėjui.

5 / 14

Negrįžo paukščiai… Pajutau, kad vasara ... …

6 / 14

Bet vieną ... prie mano lango nesustojo mylima,

7 / 14

Tik aš sėdėjau susimąstęs, ... ir paukščių negirdįs.

8 / 14

Sode krepštėjo paukščiai, dūzgė bitės ir ... liepos -

9 / 14

Tarp knygų, kambario ... šešėly, vyto gėlės ir širdis.

10 / 14

O aš palikdavau sėdėt ... tarp knygų pasislėpęs.

11 / 14

Ir, ilgu žvilgsniu pažiūrėjus į mane, nueidavo ... .

12 / 14

Kaip saulės ir pabudusių laukų ... brangų, -

13 / 14

Pravėrus jį, numesdavo ant stalo puokštę ... gėlių,

14 / 14

Kiekvieną ... mylima, praeidama pro mano langą,

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

Viktorina: PAVASARIO SONETAS 10

/14
0 votes, 0 avg
3

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisinga atsakymą

1 / 14

Ant ... lyg paukščiai sutūpę.

2 / 14

Kur stebi, kaip vandenys ...,

3 / 14

Pro sodą ... prie upės,

4 / 14

Jie meta žaislus ir ...

5 / 14

Į veidus jiems ... vėjas…

6 / 14

Atodūsiu ..., kvapiu

7 / 14

Kažko ... liūdnose.

8 / 14

Džiaugsmingose… ... ir vėlei

9 / 14

... jų akyse

10 / 14

Supiltosios ... iš smėlio

11 / 14

Krūvon susiglaudę... .

12 / 14

... papurusios, šviesios

13 / 14

Tylėdami ... vaikai:

14 / 14

... medžio pavėsy

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

Viktorina: VASAROS SONETAS 2

/14
0 votes, 0 avg
5

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 14

Už lango ... medumi apsunkę bitės ir vabzdžiai.

2 / 14

Ant stalo miega ... mažytės lauko gėlės,

3 / 14

Kurią praeivių ... žvilgsniai įžeidė giliai…

4 / 14

Užmik ir tu, širdie, kuri tiek ... pakėlei,

5 / 14

O dar toliau ant kalno ... ramūs tvenkiniai…

6 / 14

Toli už lango pievom ... saulė ir šešėliai,

7 / 14

Gelsvais milteliais nuberia ... stiklus.

8 / 14

Jaunos sesers… Į langus ... plaštakės

9 / 14

Už sienos girdisi dainavimas ..., tylus

10 / 14

Aš sėdžiu, ugnyje ..., liguistai spindi akys…

11 / 14

Dar matos gatvėmis žmonių ... neramus.

12 / 14

Ir lyg spalvotas sapnas dar ... pasaulis,

13 / 14

Aš vėl grįžau į ..., pamirštus namus,

14 / 14

Iš varginančio triukšmo, gatvių ... ir saulės

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

Viktorina: Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

/5
0 votes, 0 avg
15

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

2 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

3 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

4 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

5 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną