Viktorinos


Įsivertink žinias, atlik užduotis.

/15
1 votes, 5 avg
87

Įsivertink žinias, atlik užduotis

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 15

Koks medis pasodintas šalia Pirmosios vizijos?

2 / 15

Koks buvo Vytauto pirmosios mylimosios vardas?

3 / 15

Kurioje vietoje yra Trečiąją Viziją žyminti akmeninė plokštelė?

4 / 15

Koks leidinio pavadinimas, kuriame išspausdintas pirmasis Vytauto Mačernio eilėraštis „Tėviškė“?

5 / 15

Kiek vaikų pagimdė Vytauto mama Elžbieta?

6 / 15

Vytauto „Senolė“ buvo iš tėvo ar iš motinos pusės?

7 / 15

Kas buvo Konstantinas Bružas?

8 / 15

Koks buvo vardas jaučio, subadžiusio Vytauto tėvą?

9 / 15

Kuriais metais Romoje išleista Vytauto Mačernio pomirtinė poezijos knyga, kurią spaudai paruošė Vytautas Saulius?

10 / 15

Koks buvo antrosios Vytauto mylimosios vardas?

11 / 15

Kaip vadinasi Vytauto Mačernio poezijos knyga, išleista 1970 m. Vilniuje, ją parengė Vytautas Kubilius.

12 / 15

Kur Vytautas baigė progimnaziją?

13 / 15

Kelinta Vizija yra šalia tos vietos, kur Vytautas buvo įsitaisęs gandralizdį?

14 / 15

Kuo vardu Vytauto tėtis?

15 / 15

Kaip vadinamas kalnas, kuriame palaidotas poetas?

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

/5
0 votes, 0 avg
40

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

2 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

3 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

4 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

5 / 5

Kurie eilėraščių stulpeliai parašyti Vytauto Mačernio?

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

RUDENS SONETAS 13

/14
0 votes, 0 avg
25

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 14

Mes nežinome kam, bet .........,

2 / 14

Kurt ir ......... pasauly – puiku;

3 / 14

Nes ir tai, ką mes esam .........,

4 / 14

Vienąsyk ......... džiaugsmu.

5 / 14

Mes ......... kodėl, bet darbuotis

6 / 14

Per ......... įtempimo dienas

7 / 14

......... mums. Ir tada vainikuoti

8 / 14

Galim švęsti šventes .........

9 / 14

Mes nežinome kaip, kuo .........:

10 / 14

Bet vien ......... glosto švelniai

11 / 14

Po gilių ......... naktų

12 / 14

Purpuriniai ......... spinduliai,

13 / 14

Ir pro ašarų ......... lašus

14 / 14

Šviečia aukštas ......... dangus.

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

ŽIEMOS SONETAS 34

/14
0 votes, 0 avg
7

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 14

Kiekvieną ......... mylima, praeidama pro mano langą,

2 / 14

Pravėrus jį, numesdavo ant stalo puokštę ......... gėlių,

3 / 14

Kaip saulės ir pabudusių laukų ......... brangų, -

4 / 14

Ir, ilgu žvilgsniu pažiūrėjus į mane, nueidavo .........

5 / 14

O aš palikdavau sėdėt ......... tarp knygų pasislėpęs.

6 / 14

Tarp knygų, kambario ......... šešėly, vyto gėlės ir širdis.

7 / 14

Sode krepštėjo paukščiai, dūzgė bitės ir ......... liepos -

8 / 14

Tik aš sėdėjau susimąstęs, ......... ir paukščių negirdįs.

9 / 14

Bet vieną ......... prie mano lango nesustojo mylima,

10 / 14

Negrįžo paukščiai… Pajutau, kad vasara ........

11 / 14

Susidrumstė širdis lyg vandenų paviršius ......... vėjui.

12 / 14

Dabar, kai sėdžiu ir ........., lauke pasnigusi žiema…

13 / 14

Man šalta… Aš .......... tarp knygų… Kiek iš vasaros gėlių!

14 / 14

Suvytę jos. Ir ......... tarp jų surasti negaliu.

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

PAVASARIO SONETAS 10

/14
0 votes, 0 avg
10

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisinga atsakymą

1 / 14

......... medžio pavėsy

2 / 14

Tylėdami ......... vaikai:

3 / 14

......... papurusios, šviesios

4 / 14

Krūvon susiglaudę.........

5 / 14

Supiltosios ......... iš smėlio

6 / 14

......... jų akyse

7 / 14

Džiaugsmingose… ......... ir vėlei

8 / 14

Kažko ......... liūdnose.

9 / 14

Atodūsiu ........., kvapiu

10 / 14

Į veidus jiems ......... vėjas…

11 / 14

Jie meta žaislus ir .........

12 / 14

Pro sodą ......... prie upės,

13 / 14

Kur stebi, kaip vandenys .........,

14 / 14

Ant ......... lyg paukščiai sutūpę.

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną

VASAROS SONETAS 2

/14
0 votes, 0 avg
13

Įrašyk trūkstamus žodžius

Pasirink teisingą atsakymą

1 / 14

Iš varginančio triukšmo, gatvių ......... ir saulės

2 / 14

Aš vėl grįžau į ........., pamirštus namus,

3 / 14

Ir lyg spalvotas sapnas dar ......... pasaulis,

4 / 14

Dar matos gatvėmis žmonių ......... neramus.

5 / 14

Aš sėdžiu, ugnyje ........., liguistai spindi akys…

6 / 14

Už sienos girdisi dainavimas ........., tylus

7 / 14

Jaunos sesers… Į langus ......... plaštakės

8 / 14

Gelsvais milteliais nuberia ......... stiklus.

9 / 14

Toli už lango pievom ......... saulė ir šešėliai,

10 / 14

O dar toliau ant kalno ......... ramūs tvenkiniai…

11 / 14

Užmik ir tu, širdie, kuri tiek ......... pakėlei,

12 / 14

Kurią praeivių ......... žvilgsniai įžeidė giliai…

13 / 14

Ant stalo miega ......... mažytės lauko gėlės,

14 / 14

Už lango ......... medumi apsunkę bitės ir vabzdžiai.

Your score is

0%

Įvertinkite šią viktoriną